2006.02.02-07 - Międzynarodowe Targi Zabawek - SPIELWARENMESSE 2006 Norymberga, Niemcy
 

W dniach 02-07 lutego 2006 roku Polskie Stowarzyszenie Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych było organizatorem polskiego stoiska wystawienniczego na Międzynarodowych Targach Zabawek w Norymberdze. Było to pierwsze w historii branży zabawek i artykułów dziecięcych wspólne wystąpienie polskich firm poza granicami naszego kraju. W projekcie wzieło udział osiem firm członkowskich:

Alexis II Warszawa (artykuły dla niemowląt), Happy Toys Wrzosowa k/Częstochowy (zabawki z tworzyw sztucznych), HH Poland Gliwice (zabawki, sprzęt sportowy, artykuły szkolne), Maxim Wrocław (puzzle i gry edukacyjne), Nina Białe Błota k/Bydgoszczy (zabawki z tworzyw sztucznych), Pony Toys Rąbień k/Łodzi (zabawki i akcesoria niemowlęce), Samopol Wrocław (gry planszowe, puzzle, konie na biegunach), Slider Łódź (klocki przestrzenne).

Projekt ten pozwolił na w większym stopniu zauważenie polskich przedsiębiorców na największych targach zabawek w Europie.

 
Mochtoys
Hemar
Happy Toys
 
Nina i Nunu Toys
Maxim i Samopol
Mattel Poland
 
Zdjęcie Grupowe
Zapf Creation Polska
Alexis
     
2006.04.29 - V Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia
 
W dniu 19 kwietnia 2006 roku, o godzinie 14.00, w Raszynie - Falenty k/Warszawy, przy ul. Opackiego 13, w Sali Konferencyjnej, odbyło się V Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia z następującym porządkiem obrad:

Ramowy program V Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia z działalności Stowarzyszenia w 2005 roku oraz sprawozdania finansowego za 2005 rok.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Stowarzyszenia z działalności za 2005 rok.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia z działalności za 2005 rok,
  2. Zatwierdzenia bilansu i rachunków zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym wraz z informacją dodatkową za 2005 rok,
  3. Udzielanie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2005 rok,
  4. Udzielenie Członkom Zarządu Stowarzyszenia absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2005 rok,
  5. Podjęcie uchwały o zmianie wysokości kwoty składki miesięcznej.
  6. Podjęcie uchwały o zmianie kwoty wpisu członkowskiego.
  7. Podjęcie uchwały o wykluczeniu z członkowstwa Stowarzyszenia członków zalegających z zapłatą składek członkowskich powyżej pół roku.
 9. Część dyskusyjna:
  1. omówienie tematu "Umowy - Zlecenia" o świadczeniu usług przez Stowarzyszenie,
  2. sytuacja branży zabawek i artykułów dziecięcych w Polsce,
  3. problemy płatnicze branży,
  4. plany i działania Stowarzyszenia.
 10. Wnioski.
 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2006.04.19 - Spotkanie dla Członków Stowarzyszenia w sprawie prawidłowego oznakowania zabawek
 
19 kwietnia 2006 roku w Raszynie Falentach k. Warszawy przed V Walnym Zgromadzeniem odbyło się spotkanie zorganizowane specjalnie dla członków stowarzyszenia z przedstawicielami instytucji zajmującymi się prawidłowym oznakowaniem zabawek. Na spotkaniu zostały omówione tematy związane z bezpieczeństwem zabawek, systemem oceny zgodności i oznakowaniem. Poruszone zostały także zagadnienia dotyczące problemów w zabawkami elektrycznymi, jak również wszystkie nurtujące sprawy związane z kontrolą zabawek na polskim rynku. W spotkaniu udział wzięło 20 członków stowarzyszenia i przedstawicieli firm członkowskich.
2006.04.24-27 - Targi artykułów dla dzieci. ŚWIAT DZIECKA
 
NOWA FORMUŁA, ATRAKCYJNE CENY, NOWE MOŻLIWOŚCI

W dniach 24 - 27 kwietnia odbyła się w Poznaniu kolejna edycja Targów Artykułów dla Dzieci Świat Dziecka. Targi organizowane są co roku we współpracy Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz Polskiego Stowarzyszenia Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych.

ŚWIAT DZIECKA, jedyne w Polsce targi branży zabawek i artykułów dla dzieci, są ważą platformą komunikacji między wystawcami, a odwiedzającymi targi handlowcami. To także doskonałe miejsce do nawiązywania bezpośrednich kontaktów z klientami, jak również prezentacji nowości rynkowych, a tym samym pozytywnej konfrontacji z konkurencją. Ostania edycja targów pod hasłem "prezentacje" zaplanowana została z myślą o profesjonalnej publiczności. Targi Poznańskie przygotowały ciekawą ofertę udziału dla wystawców, obejmującą m.in. system specjalnych bezpłatnych zaproszeń dla klientów, nowe ceny, a także dodatkowe rabaty np. z tytułu uczestnictwa w poprzedniej edycji targów.

Po konsultacjach z przedstawicielami branży utrzymane zostało połączenie terminu targów Świat Dziecka z Międzynarodowymi Targami Artykułów i Usług Reklamowych EURO-REKLAMA, przy zachowaniu odrębnego charakteru obu wydarzeń, co dodatkowo powinno przyczynić się do zwiększenia liczby klientów z kraju i zagranicy.

Podczas targów odbędą się konferencje i spotkania dotyczące naszej branży. Tego typu wymiana myśli buduje nie tylko pozytywny wizerunek poszczególnych firm, ale także całej branży.
 
 
 
Kontakt:
Zespół Projektowy Targów Artykułów dla Dzieci ŚWIAT DZIECKA
Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
ul. Głogowska 14
60-734 Poznań
tel. 061/ 86 92 297, 86 92 224
fax 061/ 86 92 951
2006.10.24 - SPOTKANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA Z PRZEDSTAWICIELAMI GŁÓWNEGO INSPEKTORATU INSPEKCJI HANDLOWEJ
 

W dniu 24 października 2006 roku o godzinie 12.00 w Głównym Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Warszawie, odbyło się spotkanie Członków Stowarzyszenia z dyrektorem Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej panem Eugeniuszem Cyrą, z naczelnikiem Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej panią Danuta Budkiewicz , z vice dyrektorem panem Łukaszem Bystrzyckim oraz innymi pracownikami Inspektoratu.

Członkowie Stowarzyszenia przedstawili swoje spostrzeżenia, pytania i wątpliwości dotyczące przeprowadzanych kontroli oraz oznakowania zabawek.
Omówione zostały m.in. tematy dotyczące:

 1. pistoletów na kulki - poruszono problem, które pistolety są zabawkami a które nie,
 2. ftalanów - dotyczy wchodzącego w życie 17 stycznia 2007 roku zakazu stosowania ftalanów w zabawkach, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Gospodarki - Dz. U. nr 127, poz. 887,
 3. ustawy o ochronie danych osobowych w odniesieniu przeprowadzanych kontroli i osób pociągniętych do odpowiedzialności,
 4. oznaczenia zabawek dla dzieci powyżej trzeciego roku życia wraz z zaleceniami dla jakiego wieku zabawka jest zalecana,
 5. oznaczenia różnych produktów ale tej samej linii asortymentowej,
 6. klasyfikacji zabawek poniżej 36 miesiąca życia.
Przedstawiciele Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej wykazali duże zrozumienie przedstawionych tematów i niebawem zostaną przesłane do biura Stowarzyszenia opinie i działania, które Główny Inspektorat podejmie w związku z przekazanymi problemami dotyczącymi naszej branży.
 
 
 
 
PSBZiADz - 2002-2020
projekt i wykonanie:dwarazy.com