2005.04.21 - TARGI ARTYKUŁÓW DLA DZIECI ŚWIAT DZIECKA 2005 POZNAŃ STOISKA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
 
Stoiska Wystawiennicze Członków Stowarzyszenia
 
Aster
Axiom
Cobi
 
Dromader
HH Poland
Interkobo
 
Lukas Toys
Sandy
Wader
     
Trefl
   
 
2005.05.24 - Odpowiednia zabawka - bezpieczne dzieciństwo
 

Instytut Matki i Dziecka oraz Polskie Stowarzyszenie Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych zorgnizowało Konferencję o nazwie "Odpowiednia zabawka - bezpieczne dzieciństwo", która odbyła się w dniu 24 maja 2005.

Inicjatywą zorganizowania konferencji była odpowiedź na duże zainteresowanie zgłaszane przez producentów, importerów oraz dystrybutorów zabawek. Na konferencji byli obecni przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Inspekcji Handlowej, Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, Federacji Konsumentów, Polskiego Stowarzyszenia Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych oraz Instytutu Matki i Dziecka.

Celem organizowanej konferencji było przekazanie informacji nt. uwarunkowań prawnych dotyczących obrotu zabawkami, także pod kątem perspektywicznych zmian i ewentualnych problemów z tym związanych. Specjaliści z Instytutu Matki i Dziecka podzielili się swoją wiedzą oraz wieloletnim doświadczeniem w opiniowaniu artykułów dla dzieci. Rynek zabawek w Polsce został przedstawiony z punktu widzenia producentów oraz w świetle wyników kontroli prowadzonych przez Inspekcję Handlową.

Największym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie pana Łukasza Bystrzyńskiego - Wicedyrektora Biura Kontroli i Bezpieczeństwa Produktów z Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Członkowie Stowarzyszenia czynnie uczestniczyli w dyskusji i zadawali pytania związane z kontrolami odbywającymi się obecnie w branży zabawek.

Program konferencji poruszał następujące zagadnienia:

 • Kwestie uwarunkowań produkcji i obrotu zabawkami w Polsce i na terenie UE pod kątem perspektywicznych zmian i ewentualnych problemów z tym związanych.
 • Charakterystykę polskiego rynku zabawek oraz jego kontroli branży zabawkarskiej wg Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 • Certyfikaty, znaki jakości, opinie i badania eksperckie w Polsce i Unii Europejskiej – praktyka, przykłady wyceny produktów.
 • Rola polityki jakości w reklamie zabawek.
 • Prawo patentowe dla zabawek w UE.
Po Konferencji odbyło się spotkanie Członków Stowarzyszenia. Zebrani Członkowie m.in. wystąpili z wnioskiem o zwołanie V Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w drugim tygodniu września 2005 roku.
 

V Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia będzie dotyczyło m.in.:

 1. Podjęcia Uchwały w sprawie "zmniejszenia kwoty wpisu członkowskiego".
 2. Wydrukowania katalogu promującego Członków Stowarzyszenia.
 3. Omówienia spraw bieżących i planów działania Stowarzyszenia
2005.06.17 - II Wielka Gala Eksporterów Polskich
 

Dnia 17 czerwca 2005 r. odbyła się II Wielka Eksporterów Polskich. Spotkanie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie "Klub Eksportera" i miało miejsce w Galerii Porczyńskich - Muzeum im. Jana Pawła II w Warszawie.
Patronat honorowy nad II Wielką Galą Eksporterów Polskich objął Marszałek Senatu RP Prof. Dr hab. Longin Pastusiak oraz Minister Gospodarki Jacek Piechota.
Zadaniem II Gali było przeprowadzenie dyskusji panelowej poświęconej szansom, wyzwaniom i zagrożeniom rozwoju eksportu w nowej rzeczywistości ekonomicznej w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej.
Gala była również okazją do ukierunkowania działań eksporterów w zakresie możliwości przekształcenia polskiej gospodarki na proeksportową.
W dyskusji panelowej wzięli udział:

 • Stanisław Stec - Sekretarz Stanu Min. Finansów
 • Mirosław Zieliński - Podsekretarz Stanu Min. Gospodarki i Pracy
 • Andrzej Kowalski - Podsekretarz Stanu Min. Rol. i Rozwoju Wsi
 • Janusz Kaczurba - b. Podsekretarz Stanu Min. Gospodarki i Pracy
 • Jerzy Plewa - b. Podsekretarz Stanu Min. Rol. i Rozwoju Wsi
 • Antoni Sala - I Zastępca Prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego
 • Katarzyna Kompowska - Prezes Zarządu Coface Poland
 • Ryszard Michalski - Dyrektor Instytutu Koniunktur i Cen HZ Stefan
 • Tkaczyk - Prezes Zarządu Mazurskich Mebli w Olsztynie.
 
Gala miała na celu przekazanie podziękowania eksporterom za osiągnięcie bardzo dobrych wyników w zakresie rozwoju polskiego eksportu w 2004 r. i I połowie br. oraz wręczenie medali Stowarzyszenia dla wybitnych eksporterów w 2005 r.
Gala stanowiła twórczy wkład w urzeczywistnianie celów programowych Stowarzyszenia "Klub Eksportera", zwłaszcza w zakresie zwiększania konkurencyjności eksportu i udziału Polski w międzynarodowym podziale pracy.
2005.10.02 - 2 września 2005 rok - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
 
W dniu 2 września 2005 roku o godzinie 12.00, Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło sie w Warszawie, przy ul. Żurawia 6/12 w restauracji "Nu Jazz Bistro".

Ramowy program Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. .Wybór Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia.
 4. .Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. .Przyjęcie porządku obrad.
 6. .Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. Podjęcie uchwały o zmianie wysokości kwoty wpisu członkowskiego.
  2. Podjecie uchwały o zmianie wysokości kwoty składki miesięcznej.
  3. Podjecie uchwały o wykluczeniu z członkostwa Stowarzyszenia członków zalegających z zapłatą składek członkowskich.
 7. Część dyskusyjna:
  1. Zmiana formuły Targów Świat Dziecka 2006.
  2. Wydrukowanie katalogu promującego Członków Stowarzyszenia.
  3. Plany działania Stowarzyszenia.
 8. Wnioski.
 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2005.10.13 - IV Edycja Konkursu "Świat Przyjazny Dziecku" - organizator KOPD
 

W dniu 28 lutego br. w Warszawie odbyła się Gala Konkursu "Świat Przyjazny Dziecku", organizowanego przez Komitet Ochrony Praw Dziecka. Na Gali ogłoszone zostały wyniki kolejnej edycji Konkursu. Poniżej zwycięzcy oraz wyróżnienia.

NAGRODY GŁÓWNE
Proszę kliknąć na kategorię, by zobaczyć zwycięzcę

I. Ksiazka dla dzieci najmlodszych do lat 5
II. Ksiazka dla dzieci starszych - od 5 do 12 r. z


III. Zabawka dla dzieci od 0 do 3 roku życia:
Zabawki konstrukcyjno - techniczne.
Gry planszowe i zrecznosciowe.
Inne - lalki, przytulanki.


IV. Zabawka dla dzieci od 3 do 7 roku życia:
Zabawki konstrukcyjno - techniczne .
Gry planszowe i zrecznosciowe.
Inne - lalki, przytulanki.


V. Zabawka dla dzieci od 7 do 12 roku życia:
Zabawki konstrukcyjno - techniczne .
Gry planszowe i zrecznosciowe.
Inne - lalki, przytulanki.


VI. Multimedia
Programy i widowiska dla dzieci
Kasety audio i CD
Programy komputerowe


VII. Akcesoria szkolne i przedszkolne

WYRÓŻNIENIA
Proszę kliknąć na kategorię, by zobaczyć wyróżnienia

I. Ksiazka dla dzieci najmlodszych do lat 5
II. Ksiazka dla dzieci starszych - od 5 do 12 r. z

III. Zabawka dla dzieci od 0 do 3 roku życia:
Zabawki konstrukcyjno - techniczne
Gry planszowe i zrecznosciowe
Inne -lalki, przytulanki


IV. Zabawka dla dzieci od 3 do 7 roku życia:
Zabawki konstrukcyjno - techniczne .
Gry planszowe i zrecznosciowe.
Inne - lalki, przytulanki.


V. Zabawka dla dzieci od 7 do 12 roku życia:
Zabawki konstrukcyjno - techniczne .
Gry planszowe i zrecznosciowe.
Inne - lalki, przytulanki.


VI. Multimedia
Programy i widowiska dla dzieci
Kasety audio i CD
Programy komputerowe


VII. Akcesoria szkolne i przedszkolne

 
Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w kolejnej edycji Konkursu "Świat Przyjazny Dziecku".
2005.10.07 - Akcja Charytatywna "Bezpieczna Szkoła Przy Drodze"
 
W dniu 7 października 2005 roku w Warszawie na Placu Zamkowym odbyła się Wielka Akcja Charytatywna pt: "Bezpieczna Szkoła Przy Drodze". Akcja uzyskała przychylną opinię Biura Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w kwestii objęcia Honorowego Patronatu nad imprezą.

Do współpracy włączyły się m.in.: TVP 1, Radio Eska, Super Express, Multikino, VIVA oraz Polskie Stowarzyszenie Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych.

Firmy Członkowskie, które wzięły udział w Akcji to : ALEXIS II z Warszawy (artykuły dla niemowląt) oraz firma Granna z Warszawy (gry i zabawki edukacyjne).

Organizatorami byli: Agencja LINK PR & Marketing Projects oraz Stowarzyszenie "MISIE RATUJĄ DZIECI".

Imprezę poprowadzili: Tomasz Kammel i Kevin Aiston.

Zyski z Akcji zostały przekazane Stowarzyszeniu "MISIE RATUJĄ DZIECI" na budowę centrum terapeutycznego dla dzieci ofiar wypadków i ich rodzin.
2005.11.18 - III Kongres Eksporterów Polskich
 
18 Listopada 2005 roku odbył się w Warszawie III Kongres eksporterów. Tematyka Kongresu dotyczyła perspektyw rozwoju eksportu, bezpieczeństwa transakcji eksportowych, stosunków bilateralnych, instrumentów finansowych i ubezpieczeniowych, a także promocji rozwoju eksportu, certyfikacji itd.

Jednocześnie informuję Państwa, że na Kongres zostali zaproszeni znani politycy, tak więc była możliwość nawiązania indywidualnych kontaktów oraz zadawania pytań przedstawicielom rządowym i parlamentarzystom. W trakcie
spotkania odbyła się również dyskusja panelowa oraz wręczenie wyróżnień dziennikarzom i przekazanie podziękowań dla eksporterów. Spotkanie to służyło nawiązywaniu nowych relacji biznesowych. Na Kongres zostali zaproszeni m.in.: Marszałek Sejmu RP, Marszałek Senatu RP, Minister Gospodarki i Pracy, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Finansów, Minister Spraw Zagranicznych, Parlamentarzyści i znani politycy oraz Wojewodowie i Marszałkowie Sejmików Wojewódzkich.

Udział w Kongresie dla Członków Polskiego Stowarzyszenia Branży Zabawek był bezpłatny.
 
 
 
PSBZiADz - 2002-2020
projekt i wykonanie:dwarazy.com