2004.03.02 - SPOTKANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA Z PRZEDSTAWICIELAMI URZĘDU OCHRONY KONSUMENTA W WARSZAWIE.
 
W dniu 2 marca 2004 r. odbyło się spotkanie Polskiego Stowarzyszenia Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych w Urzędzie Ochrony Konsumenta w Warszawie z Panią Renatą Wolanin - Dyrektor Departamentu Nadzoru Rynku w Warszawie. Stowarzyszenie reprezentowało 12 Członków Stowarzyszenia. Na spotkaniu omawiane były tematy dotyczące kontroli, nadzoru i bezpieczeństwa zabawek i artykułów dziecięcych.
2004.03.09 - SPOTKANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA Z PRZEDSTAWICIELAMI MINISTERSTWA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W WARSZAWIE.
 
Dnia 9 marca 2004 r. odbyło się spotkanie w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w Departamencie Polityki Przemysłowej. Na spotkanie przybyli przedstawiciele Ministerstwa: Pan Mirosław Lewiński z - ca Dyrektora Departamentu Polityki Przemysłowej, Pan Andrzej Goreń - Naczelnik Departamentu Polityki Przemysłowej, Pan Michał Silczuk – Specjalista, Pani Danuta Budkiewicz z Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie oraz Pani Agnieszka Marczyńska z Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, zostało zorganizowane specjalnie dla Członków Stowarzyszenia i wzięło w nim udział 36 Członków. Na spotkaniu poruszone zostały tematy związane z systemem oceny zgodności, który będzie obowiązywał z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej w szczególności w odniesieniu do zabawek i artykułów dla dzieci wprowadzonych do obrotu przed 1 maja i wprowadzanych po 1 maja 2004.
Podczas spotkania Członkowie Stowarzyszenia otrzymali wiele ważnych odpowiedzi, informacji i wskazówek dotyczących przepisów obowiązujących produkty z branży zabawek i artykułów dla dzieci w momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej.
Zgodnie z oczekiwaniami Członków, Stowarzyszenie jest w ciągłym kontakcie z Ministerstwem Gospodarki w każdej sprawie dotyczącej branży zabawek.
Przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki podczas spotkania wyrazili chęć pomocy Członkom Stowarzyszenia w zakresie dostarczenia niezbędnych informacji, uzyskanych bezpośrednio z Ministra Gospodarki.
Stowarzyszenie oferuje swoją pomoc w uzyskaniu niezbędnych informacji wszystkim Członkom Stowarzyszenia.
2004.03.12 - PRAWDZIWYM SUKCESEM 2004 ROKU STAŁO SIĘ PRZYSTĄPIENIE POLSKIEGO STOWARZYSZENIA BRANŻY ZABAWEK I ARTYKUŁÓW DZIECIĘCYCH DO EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA ZABAWEK - TOY INDUSTRIES OF EUROPE.
 
Dnia 12 marca 2004 r. w Hotelu Westin w Warszawie Polskie Stowarzyszenia Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych stało się oficjalnym Członkiem TIE - Toy Industries of Europe, czyli Europejskiego Stowarzyszenia Zabawek.
Na spotkaniu byli obecni członkowie stowarzyszeń branży zabawek z Europy. Zaproszeni goście przybyli z Hiszpanii, Niemiec, Francji, Anglii, Dani. Nasze Stowarzyszenie reprezentowali Prezes Zarządu Stowarzyszenia Robert Podleś, Monika Barczyk i Manoj Nadrenian Madnani.
Polskie Stowarzyszenie uzyskało status członkowski bez zwykle wymaganych opłat wpisowych i zostaliśmy zwolnieni ze składek członkowskich na jeden rok. Dla Stowarzyszenia to ogromna szansą na to by poznać zasady działań i funkcjonowania europejskich struktur członkowskich, korzystać z ich doświadczenia i wpływów. Na bieżąco mamy otrzymywać informacje o pracach w Komisjach Europejskich obradujących w ważnych dla naszej branży kwestiach, o planowanych zmianach w dyrektywach i o stanowisku Toy Industries of Europe.
Wejście Polskiego Stowarzyszenia Branży Zabawek i Artykułów Dziecięcych w szeregi struktur europejskich daje Członkom Stowarzyszenia możliwość głosu i podejmowania decyzji dotyczących zmian w Unijnych przepisach o bezpieczeństwie zabawek, których wprowadzenie odbywa się przy udziale TIE.
Na zjeździe poruszane były problemy i kwestie związane z branżą zabawek w Europie i na świecie. Każdy z reprezentantów poszczególnych krajów przedstawił sytuacje branży zabawek w swoim kraju, podsumowując sprzedaż w grudniu 2003 roku. Prezentacje naszego kraju i ogólnej sytuacji gospodarczej Polski przedstawił pan Robert Podleś oraz goszczący w pierwszej części obrad Pan Piotr Kołodziejczak.
Wszyscy Członkowie TIE wyrażali swoją opinię co do proponowanych zmian w ustawie unijnej o bezpieczeństwie zabawek. Ich doświadczenie gwarantuje, że treść planowanej uchwały będzie korzystna także dla naszych Członków i wszystkich polskich przedsiębiorców.
2004.05.25 - Przystąpienie Członków Stowarzyszenia do Klubu Eksportera
 
PSBZIADZ z dniem 25 maja 2004 stało się oficjalnym Członkiem Stowarzyszenia Klubu Eksportera. Oba Stowarzyszenia stały się wzajemnie Członkami Organizacji.
Dodatkowo każdy Członek PSBZiADz może indywidualnie zostać Członkiem Stowarzyszenia Klubu Eksportera. Należy tylko skontaktować się z biurem PSBZIADZ i wyrazić swoją chęć przystąpienia do tej organizacji. Pozostałe formalności dokonuje PSBZiADz.

Zapraszam Państwa na stronę www.klubeksportera.org
2004.05.21 - Spotkanie Członków Stowarzyszenia z przedstawicielami Inspekcji Handlowej
 
W dniu 21 maja 2004 odbyło się spotkanie w Inspekcji Handlowej w Warszawie zorganizowane specjalnie dla Członków Stowarzyszenia.
Spotkanie prowadziła Pani Danuta Budkiewicz - Główny Specjalista w Wydziale Nadzoru Rynku Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie.
Omawiane przez obie strony tematy dotyczyły kontroli, nadzoru oraz bezpieczeństwa zabawek i artykułów dziecięcych.
Szczegółowe sprawozdanie ze spotkania zostało wysłane drogą elektroniczną do wszystkich Członków Stowarzyszenia
 
 
 
PSBZiADz - 2002-2020
projekt i wykonanie:dwarazy.com